Entramat lleuger

Construcció d'un entramat lleuger
Construcció d'un entramat lleuger
Entramat biguetes
Entramat biguetes
Procés constructiu entramat lleuger
Procés constructiu entramat lleuger
Casa entramat lleuger
Casa entramat lleuger
Casa entramat lleuger
Casa entramat lleuger

Es tracta del muntatge d’elements portants que es claven entre si formant una estructura ferma de bigues, costelles i taulers que fan la mateixa funció que un entramat massís però aportant lleugeresa i molts més avantatges.

Podem distingir tres conceptes d’elements i funcions en aquest sistema constructiu:

  • Entramat: És l’estructura principal amb muntants i biguetes.
  • Tancament: Tauler de façana, entrebigat i suport de la coberta.
  • Revestiment: És l’acabat final (revestiment de façana, paviment i revestiment de sostre interior.

Serveis relacionats

Tens dubtes?