Casa de fusta sistema nòrdic al Port del Comte

Casa de fusta sistema nórdic
Casa de fusta sistema nórdic
Fonaments i pujat de parets
Fonaments i pujat de parets
Construcció de parets amb sistema nórdic
Construcció de parets amb sistema nórdic
Acabament de parets amb sistema nòrdic
Acabament de parets amb sistema nòrdic
Col·locació de bigues coberta
Col·locació de bigues coberta
Col·locació de bigues coberta
Col·locació de bigues coberta
Recobriment coberta
Recobriment coberta
Detalls acabat
Detalls acabat
Interiors amb fusta
Interiors amb fusta

Construcció de vivenda amb sistema nòrdic tradicional. 

Aquest sistema consta de la instal·lació de troncs rodons o quadrats, normalment de pi o avet, ensamblats entre ells i entrellaçats a les cantonades formant una creu per donar estabilitat. 

Resulten unes construccions molt robustes, càlides, perfectament aïllades i de gran qualitat. 

Altres projectes

Tens dubtes?