Renovació coberta al Local Social Centenys

Renovació de sostre antic substituint-lo per una estructura de bigues laminades de dimensions importants. Aquestes bigues cobreixen una llum de 17 metres, amb una amplada de 100 cm i gruix de 24 cm.

Les bigues laminades principals suporten unes costelles de biguetes més petites subjectades amb uns perfils metàl·lics fabricats per aquesta finalitat. 

Posteriorment s'ha col·locat un panell sandvitx d'encadellat d'avet, una làmina impermeable transpirable, una capa de morter i s'ha tancat la coberta amb teula. 

Altres projectes

Tens dubtes?