Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL

La societat FUSTES GAROLERA, SA amb domicili social a la carretera Girona a Sant Feliu de Guíxols, Km 14, a Cassà de la Selva (17244 Girona), amb direcció de correu electrònic info@fustesgarolera.com, amb CIF número A-17.080.573, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 401, llibre 309, foli 37, secció 3ª i fulla 5799, inscripció 1ª, informa que és la titular del domini de la pàgina web www.fustesgarolera.com.

Que segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (ara endavant Reglament Europeu 2016/679), FUSTES GAROLERA, SA, posa en coneixement de l’usuari els següents punts:

1. CONDICIONS D’ÚS

FUSTES GAROLERA, SA, informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’usuari.

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeo, àudio...) que formen part de la pàgina web, pertanyen FUSTES GAROLERA, SA o a tercers, que han autoritzat el seu ús, i són utilitzats amb finalitats publicitàries i per informació, i s’autoritza als usuaris per a utilitzar-los amb aquestes mateixes finalitats. En la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos s’haurà de citar expressament la seva pertinença a FUSTES GAROLERA, SA, la qual es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquests lloc en una finestra aliena a  www.fustesgarolera.com (framing).

Amb la voluntat de millorar el lloc web, FUSTES GAROLERA, SA es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. FUSTES GAROLERA, SA autoritza la menció dels seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquests considerin adient.

FUSTES GAROLERA, SA, informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el previst en la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a que l’usuari d’aquesta pagina web, www.fustesgarolera.com, de la qual es titular FUSTES GAROLERA, SA, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen per poder enviar el formulari de contacte inserit en la referida pàgina web,  aquest usuari ha de ser major d’edat.

En virtut de la LOPD i en el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que els usuaris de la pàgina web facilitin a través dels formularis continguts en la mateixa o bé per la recepció de correus electrònics, amb la finalitat de poder atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris, com son les peticions d’informació i les elaboracions de pressupostos, així com també, procedir al enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis de FUSTES GAROLERA, SA, sempre i quan, l’usuari hagi acceptat alhora d’enviar el formulari que vol rebre correus comercials de FUSTES GAROLERA, SA, i per tant, donant el seu consentiment exprés. Aquestes dades personals comunicades pels usuaris a través dels formularis continguts en la mateixa o bé per la recepció de correus electrònics, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer de responsabilitat i destí únic de FUSTES GAROLERA, SA,  únicament en el cas de que s’estableixi una finalment una relació comercial entre FUSTES GAROLERA, SA i la persona interessada, i sempre amb el consentiment previ d’aquesta.

L’empresa FUSTES GAROLERA, SA, informa que totes les dades personals facilitades per l’usuari a través de la pàgina web o bé per la recepció de correus electrònics, no seran cedides a tercers, tret que aquesta cessió estigui sota obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui necessàriament dins d'una relació contractual la cessió amb un encarregat del tractament i sempre que dit tercer disposi de consentiment exprés de l'usuari perquè es dugui a terme la cessió de dades. Per tant, FUSTES GAROLERA, SA es compromet a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari donarà el seu consentiment exprés per a que FUSTES GAROLERA, SA,  pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites, quan faci clic en l’enllaç sota el formulari de contacte i/o de sol·licitud de informació sobre els nostres serveis, “Enviar el formulari”.

També FUSTES GAROLERA, SA vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, a la portabilitat i a l’oblit, en els termes establerts en la LOPD i en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, mitjançant l’enviament d’escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de FUSTES GAROLERA, SA, amb CIF número   A-17.080.573, situat a carretera Girona a Sant Feliu de Guíxols, Km 14, a Cassà de la Selva (17244 Girona), adjuntant DNI, o també per via correu electrònic, dirigit a la direcció electrònica de FUSTES GAROLERA, SA: info@fustesgarolera.com. També s’informa de la possibilitat d'interposar queixes davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, FUSTES GAROLERA, SA no envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció no ha sigut acceptada prèviament pels usuaris de la pàgina web que han enviat el Formulari de contacte/sol·licitud de informació dels nostres serveis. És a dir, sense el consentiment exprés dels usuaris on acceptin rebre correus comercials, no es portarà a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l’usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial sobre els serveis i novetats de FUSTES GAROLERA, SA

Tot i això, aquest consentiment exprés, podrà ser en tot moment revocat per l’usuari, mitjançant enviament d’escrit dirigit al domicili social de FUSTES GAROLERA, SA que abans s’ha referenciat, o al correu electrònic de la mateixa info@fustesgarolera.com

4. COOKIES I LINKS

En la pàgina web www.fustesgarolera.com, titularitat de FUSTES GAROLERA, SA informa que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

5. RESPONSABILITATS

Tot i que FUSTES GAROLERA, SA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això FUSTES GAROLERA, SA manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a FUSTES GAROLERA, SA fins a la confirmació expressa d’una comanda.

FUSTES GAROLERA, SA no es fa responsable  en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també  dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que FUSTES GAROLERA, SA pugui oferir en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a l’ordre legal. FUSTES GAROLERA, SA es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquest web.

També vol informar FUSTES GAROLERA, SA que la informació continguda en la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-se, modificar-se o també podrà ser eliminada sense previ avis de la mateixa, tot i que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. FUSTES GAROLERA, SA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

6. CANVI DE NORMATIVA

FUSTES GAROLERA, SA també es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Per totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, FUSTES GAROLERA, SA, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el titular de la pàgina web es regirà per la normativa vigent i serà aplicable al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència, establint per FUSTES GAROLERA, SA, el seu domicili a Girona.

Tens dubtes?
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR